2236 results

Factsheet Logeerzorg voor ouderen – Opbrengsten onderzoek naar meerwaarde logeerzorg
03-03-2021    Lotte Hogeboom, Yan Crabbendam

Factsheet Logeerzorg voor ouderen – Opbrengsten onderzoek naar meerwaarde logeerzorg

Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd – Een maatschappelijke kostenbatenanalyse
03-03-2021    Lotte Hogeboom, Tjisse Bosch, Yan Crabbendam

Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd – Een maatschappelijke kostenbatenanalyse

Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen – Eindrapport
03-03-2021    Babette Beertema, Lotte Hogeboom

Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen – Eindrapport

Cutting Crime Impact: Review State of the Art: CP-UDP
10-02-2021    B. van Dijk, P. v. Soomeren

Cutting Crime Impact: Review State of the Art: CP-UDP

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak – Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s
15-09-2020    Mia Dieters, Yan Crabbendam

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak – Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s

Ondermijning in de Gelderse sport – Verkennend onderzoek als opstap naar een provinciale aanpak
8-12-2020    Nynke Piepers, Paul Duijvestein

Ondermijning in de Gelderse sport – Verkennend onderzoek als opstap naar een provinciale aanpak

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en de samenwerking met politie
15-10-2020    Manja Abraham, Paul van Soomeren

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en de samenwerking met politie

Evaluatie pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld
01-02-2020    Nynke Piepers, Wendy Buysse

Evaluatie pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld

Poppodia in tijden van COVID-19
30-7-2020    Annelies van der Horst, Ronald Nijboer, Yan Crabbendam

Poppodia in tijden van COVID-19